نظرسنجی سایت
نمره شما به مشاور املاک نصر چند است؟
 

PostHeaderIcon زمین

105=یک هکتار زمین باغ چای در روستای موشا با مدرک متری 10 هزار تومان

104=داخل شهرک صنعتی ازبرم یک هکتار باغ چای با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 70 هزار تومان

103=2500متر زمین زراعی بر اسفالت روستای ازبرمبا قابلیت دسترسی به امتیازات متری 8000 تومان

100=یک قطعه زمین 178 متری بدون سند با قابلیت دسترسی به امتیازات در اول جاده لیش متری 70 هزار ت

98=دو قطعه زمین اولی 260 متر دومی 307متر با پروانه با قابلیت دسترسی به امتیازات در منطقه روستای لیش متری 70 هزار ت

96=یک قطعه زمین 160 متری با مدرک عادی با قابلیت دسترسی به امتیازات با مدرک عادی متری 70 هزار ت

95=600زمین بدون سند5000متر بدون سنددر روستای لیش با قابلیت دسترسی به امکاناتمتری 50 هزار ت

89=در روستای ازبرم4000متر زمین با دو سند درختکاری شده با قابلیت دسترسی به امکانات متری 60 هزار ت

87=در روستای نمک رودبار سه قطعه زمین 4000متر2000متر و 2000متر با قابلیت دسترسی به امکانات با اب برق گازمتری 15 هزار ت

46ق=14 پلاک زمیناز 200 متر الی 700 متر در روستای مالفجان با کاربری مسکونی  با قابلیت دسترسی به امتیازات اب و برق و گاز

51ق=در روستای لیش 1100 متر زمین مسیر جاده اسفالته با سند مالکیت با کاربری مسکونی و قابلیت دسترسی به امتیازات اب برق و گاز متری 90 هزار

45ق=3000متر از 26374 متر زمین روبروی شهرک صنعتی ازبرم با سند به  صورت قطعه کوچکتر نیز بفروش میرسدبا قابلیت دسترسی به امتیازات اب برق گاز متری .....

44ق=در روستای ازبرم 650 متر زمین مسکونی با مدرک معتبر با قابلیت دسترسی به امتیازات اب برق گاز متری 60 هزار ت

38ق=روبروی شهرک صنعتی ازبرم 627 متر زمین مسکونی با سند مالکیت با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 100 هزار ت

27ق=روستای لیش 200 متر زمین با مدرک عادی و کاربری مسکونی با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 100 هزار ت

8ق= در روستای ازبرم 350 متر زمین با سند مالکیت با مدرک عادی با قابلیت دسترسی به امتیازات اب برق و گاز متری 70 هزار ت

7ق= در روستای ازبرم 200 متر زمین با مدرک عادی و کاربری مسکونی با قابلیت دسترسی به  امتیازات اب برق و گاز متری 60 هزار ت

6ق=در روستای لیش 522 متر با مدرک عادی و کاربری مسکونی با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 60 هزار ت

5ق= روستای لیش 160 متر زمین با مدرک عادی با کاربری مسکونی با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 80 هزار ت

4ق=در جاده لیش 307 متر زمین با مدرک عادی و کاربری مسکونی با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 90 هزار ت

3ق= در روستای لیش 260 متر زمین با مدرک عادی با کاربری مسکونی با قابلیت دسترسی به امتیازات متری 80 هزار ت

2ق= در روستای لیش 178 متر زمین مسکونی با مدرک عادی با قابلیت دسترسی به امتیازات اب برق و گاز متری 85 هزار تآخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 20 شهریور 1392 ساعت 07:21)